КНИГИ ОТ ПАСТОР БИЛ УИЛСЪН // BOOKS BY PASTOR BILL WILSON

 
 
Whose Child is This - Front Cover.jpeg

ЦЕНА: 10 лева
PRICE: 10 lev

В цената не е включена такса за доставка.
The price does not include shipping within Bulgaria.

"Служенията на църква „Метро“, основана от Бил Уилсън и нейните Тротоарни неделни училища са една удивителна история, разкриваща Божията изцелителна ръка в един отчайващо нуждаещ се свят. Добрата новина е, че тези служения с голям успех се дублират от град в град из цяла Америка."

Джон Ашкроф
министър на правосъдието на САЩ (2001-2005)

"Много бих искал да мога да ви кажа, че когато в началото заминах за Ню Йорк Сити имах всички необходими отговори. Щеше да е чудесно да ви кажа, че съм разполагал с петгодишен план, десетгодишен план, схема на организационната структура и разработен бюджет. Но не мога да кажа подобно нещо. Защото си нямах ни най-малка представа как изобщо да правя цялото това нещо, знаех само, че трябва да действам. С години слушах така наречените експерти, които казваха, че това, което имам като желание в сърцето си, не може да бъде направено в гетата, особено в тези на Ню Йорк Сити.

Чие е това дете? разказва историята на един град, пълен с деца, които днес имат надежда и бъдеще, защото аз отказах да повярвам, че има нещо, което да е невъзможно за Бога…, макар и в Ню Йорк Сити."

Бил Уилсън


Естественото местообитание на костенурките е на земята или във водата.

Костенурка върху стълб на ограда поражда въпрос: „Как се е покатерила дотам?”

Говори се, че един известен автор веднъж казал:

„Всеки път, когато видите костенурка върху стълб на ограда, знайте, че някой ѝ е помогнал.”

Историята на нашия живот няма да е завършена, ако към нея не прибавим историите на онези, с които сме се срещали на различни пресечки от житейския ни път и които са въздействали и оказвали влияние върху нас.

Надбягване с костенурки разглежда историите на много библейски герои, които са били поставени върху стълб на ограда, доказвайки, че точно там им е мястото – издигнати над останалите костенурки, ходещи по земята. Издигането им се реализира благодарение на тяхното посвещение спрямо една по-възвишена цел, задвижвано от един по-велик закон – закона на любовта.

Ти си роден да бъдеш лидер, но твоята ефективност като такъв е в пряка зависимост от:

Твоята страст                                      Мотивацията ти

Посвещението ти                                 Твоя опит

Дарбите ти                                          Постоянството и упоритостта ти

Един лидер не се ражда такъв, а се създава в огъня – тестван в битки и доказан чрез трудности в живота. А покрай трасето винаги ще стоят онези, които ще те насърчават и подкрепят до самия финал.

Бил Уилсън е основател на и главен пастор в Метро Уърлд Чайлд – най-голямото Неделно училище в света и международна християнсла хуманитарна организация със седалище в Бруклин, Ню Йорк. Метро Уърлд Чайлд достига над 150 000 деца и техните семейства на седмица в Ню Йорк Сити и по целия свят. Основаващ се на неговия принцип "По-лесно е да се изграждат момчета и момичета, отколкото да се възстановяват и поправят мъже и жени" успешният и фокусиран върху изграждане на взаимоотношения начин на служене на Бил Уилсън е признат за едно от десетте най-влиятелни служения към настоящия момент, постигащо най-големи резултати навсякъде по света. 

Running with Turtles - BG cover front.jpeg

ЦЕНА: 10 лева
PRICE: 10 lev

В цената не е включена такса за доставка.
The price does not include shipping within Bulgaria.