КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛИЯНИЕ 2018
ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА МЕТРО УЪРЛД ЧАЙЛД – БЪЛГАРИЯ

Желаем да изразим благодарността си към Вас, за това че бяхте част от конференция ВЛИЯНИЕ 2018, която се проведе неотдавна в София, България.  Присъствието Ви бе не само от голямо значение, допринасяйки за успеха на събитието, но Ви превърна и в съучастник в преломен исторически момент, в който се поставя началото на Метро Уърлд Чайлд - България.  

Молитвата ни е посланията, споделени от пастор Бил Уилсън, основател на Метро Уърлд Чайлд в Бруклин, Ню Йорк, да разпалят нова страст във Вас, за да търсите Господа още по-задълбочено и да откривате нови възможности, как Вие да се превърнете в отговор на нечия молитва. "Самата нужда представлява призив" бе изречение, което пастор Бил повтаряше многократно, докато говореше, а ние избираме да го вземем насериозно и приложим в живота си. Страната и народът ни се намират в отчаяна нужда. А като вярващи ние носим Божията истина и Неговото решение за всяка ситуация и трябва да изберем да споделим тази истина за Христовата любов с тези около нас, намирайки практични начини, как да посрещнем нуждите им.

Нашите три екипа в София, Русе и Велико Търново тръпнат от очакване да започнат с прилагането на Метро програмите в тяхното служение за евангелизиране и достигане на деца, младежи и цели семейства в своите области. Съвсем скоро се очаква да приключат с практическите обучения, водени от екип на Метро САЩ. През идните 6 месеца възнамеряваме да концентрираме времето и усилията си в изграждането на водачи и бъдещи треньори по програмите на Метро, за да можем да прибавим нови центрове и области от страната през 2019, развивайки концепцията за работа на Метро. Ако живеете в град или регион, в който към момента има екип на Метро - София, Русе и Велико Търново и бихте желали да участвате като доброволец в евангелизационните програми - ще се радваме да се включите! Не се колебайте да заявите своето желание като ни изпратите имейл.

Желаем също така да Ви окуражим да ни последвате във Фейсбук и Инстаграм, за да сте запознати с всички новости, събития и мероприятия и да следите снимковите и видео материали, които публикуваме. Всички проповеди от конференцията са качени на Фейсбук страницата ни и очакват гледания и споделяния.

Ще се радваме да продължим контакта си с Вас, за да Ви информираме за развитието на Метро Уърлд Чайлд – България и да споделяме свидетелства за Божиите чудеса сред децата на България. 

Очакваме и сме Ви благодарни за Вашата молитвена подкрепа в това начинание! 

С дълбока признателност,

Екипите на Метро Уърлд Чайлд – България

_csl0760.jpg

IMPACT CONFERENCE 2018
THE LAUNCH OF METRO WORLD CHILD - BULGARIA

We would like to thank you for your attendance at our recent conference, Impact 2018, in Sofia, Bulgaria. Your participation was vital in contributing to the success of the conference, and you played a key role in this historically significant event as we launched Metro World Child - Bulgaria.

We pray the messages shared by Pastor Bill Wilson, Founder of Metro World Child in Brooklyn, NY, stirred a deep new passion in you to pursue the Lord in greater ways and to find opportunities to become an answer to someone’s prayers. “The need is the call” was a sentence Pastor Bill used on many occasions while he spoke, and as we choose to take it to heart and implement it in our lives, we will be enabled to carry God’s truth and HIS solutions for our nation. Our choice to share Christ’s love and practical help with those in our country will minister to its deepest and most desperate need.

Our three teams in Sofia, Ruse and Veliko Turnovo are excited to begin the implementation of Metro’s programs in outreaches and ministry with children, youth and families in their regions. This summer they will complete the rest of the trainings with Metro USA. For the next 6 months we plan on focusing our time and efforts on developing leaders and future trainers of Metro’s programs, so that in 2019 we can include more locations around the country in the work with Metro Bulgaria. If you live in the area/region where one of our current teams is located, and wish to be involved on a volunteer basis with our Metro Bulgaria outreach programs, we would love for you to join us. Feel free to contact us by replying to this email.

We would like to encourage you to follow us on Facebook and on Instagram for updates, pictures and video footage. The messages from the conference are also available on our Facebook page if you are interested in viewing them or sharing them with others.

We look forward to staying in touch with you and will keep you updated as Metro World Child - Bulgaria continues to develop and reach the children of Bulgaria.

We value you and greatly appreciate your prayers!

With much gratitude,

The Teams at Metro World Child - Bulgaria