Контакт // Contact

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИТЕ НА МЕТРО УЪРЛД ЧАЙЛД - БЪЛГАРИЯ В СОФИЯ, РУСЕ ИЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

+359 89 788 6775
+359 87 844 9388
+359 89 867 5320

----------------------------

PLEASE CALL THE PHONE NUMBERS BELOW IF YOU ARE INTERESTED IN PARTICIPATING AS A VOLUNTEER WITH METRO WORLD CHILD - BULGARIA IN SOFIA, RUSE OR VELIKO TURNOVO:

+359 89 788 6775
+359 87 844 9388
+359 89 867 5320

Благодарим! Ще отговорим на вашето съобщение до 24 часа. 
Thank you! Your message will be answered within 24 hours.