ПРИВЕТСТВАМЕ ВИ С „ДОБРЕ ДОШЛИ” НА ПЪРВАТА ПО РОДА СИ ЗА БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С ПАСТОР БИЛ УИЛСЪН - ОСНОВАТЕЛ НА МЕТРО УЪРЛД ЧАЙЛД

СЪБИТИЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА УПРАЖНЯВА ОЩЕ ПО-СИЛНО ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯНИЕ В ТОЗИ СВЯТ!

BG_FB_banner.jpg

ОТНОСНО КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛИЯНИЕ И КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА ТЯ

Когато става дума за трансформиращо въздействие посредством думи и дела, пастор Бил Уилсън, основател на Метро Уърлд Чайлд, се нарежда сред най-авторитетните и влиятелини имена на нашето съвремие. С над 50-годишен опит на цялостно посвещение в това служение, като основоположник на най-голямото неделно училище в света (над 250.000 деца/седмица), той предизвиква слушателите си към действие, споделяйки практични послания, разтърсващи лични истории и библейски истини. Наричат го „пастор на пасторите” и „легенда” не само поради факта, че пастор Бил е трябвало да се бори с извънредни предизвикателства през целия си живот, но и заради това, че споделя слова, произтичащи от дълбоки откровения и лични победи.   

Конференция ВЛИЯНИЕ, която ще се проведе на 13-ти и 14-ти юни 2018, е за всеки, който желае да води живот с цел и смисъл. Насърчаваме всеки лидер, пастор, както и онези, които биха желали да се посветят напълно в служение да се включат в това животопроменящо събитие. Вечерните сесии с начален час 19:00 могат да бъдат посетени от всеки участник. В четвъртък следобед, 14-ти юни 2018 е предвидена специална среща с пастор Бил Уилсън, в която участници ще имат възможност да задават въпроси и да научат как да водят църква, младежко или детско служение по-ефективно, успешно и прозрачно.

Вярваме, че тази конференция ще послужи като своеобразен ускорител, допринасящ за обединението на вярващите в България и съседните държави, така че чрез единство и добро сътрудничество тези народи да бъдат спечелени за Христос. В допълнение вярваме, че конференцията ще положи основа за началото на Метро Уърлд Чайлд в България през лятото на тази година.КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛИЯНИЕ

ВИЕ СТЕ РОДЕН ДА БЪДЕТЕ ЛИДЕР, НО ВАШАТА ЕФЕКТИВНОСТ Е В ПРЯКА ЗАВИСИМОСТ ОТ:

Вашата страст
Мотивацията Ви
Посвещението Ви
Вашия опит
Дарбите Ви
Постоянството и упоритостта Ви

“ЦЕЛТА винаги среща съпротива. За да улучите вашата цел, трябва да позволите на Господ да се издигне във вас и да превъзмогне онова, което се противопоставя на разкриването на вашата цел. Колкото по-силна е съпротивата, която чувствате, толкова по-значима е мисията ви ... Биваме подготвяни за изпълнение на нашата цел чрез нещата, които е трябвало да понесем.” – Пастор Бил Уилсън, Надпревара с костенурки

 • Практични насоки относно това как да реализирате целите на вашето служение и да разширите видението си

 • Даване силен старт и начален тласък на мечтите ви; разпознаване на Божието сърце относно онова, за което Бог ви е призвал

 • Опитани принципи на лидерство от живота на пастор Бил Уилсън, проверени чрез 50 години на служение и въздействие по света

 • Кое дава и кое не дава резултати при евангелизационни мероприятия и изграждане на църковни структури в разнородни култури

 • Как да посрещнете и преодолеете различни изпитания

 • Създаване на дълготрайна устойчивост в служението ви без свръхнатоварване и преумора

ВЪВ ВАС СПЯТ СКРИТИ ДАРБИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪБУДЕНИ!
ИМА ХОРА ОКОЛО ВАС, КОИТО БОГ ОЧАКВА ДА ДОСТИГНЕТЕ!

ОЧАКВАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ТОВА ЖИВОТОПРОМЕНЯЩО СЪБИТИЕ!


ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН  - 13-ти юни 2018

19:00 ч. - 19:30 ч.
 ОТКРИВАНЕ

19:30 ч. - 21:00 ч.
ВЕЧЕРНА СЕСИЯ 
с гост-говорител Пастор Бил Уилсън

ВТОРИ ДЕН - 14-ти юни 2018

14:00 ч. - 16:00 ч.
СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ
Среща с пастор Бил Уилсън и възможност за въпроси и отговори.

Поканени да се включат в срещата са всички, които работят с деца/младежи или биха желали да започнат
такова служение, както и онези, които се стремят да изградят по-ефективно лидерско служение.
 

Предвидена е почивка с освежителни напитки от 14:45 ч. до 15:15 ч.

19:00 ч. - 20:45 ч.
ВЕЧЕРНА СЕСИЯ
с гост-говорител пастор Бил Уилсън 

20:45 ч. – 21:00 ч.
ЗАКРИВАНЕ


МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛИЯНИЕ:
ул. „Арх. Георги Ненов” 27
София 1000
България

ВХОД СВОБОДЕН

За да обслужим по-добре всички участници, е необходима ЗАДЪЛЖИТЕЛНА регистрация.
Благодарим за разбирането!

Очакваме ви!


WE INVITE YOU TO BE A PART OF THE FIRST OF ITS KIND CONFERENCE FOR
BULGARIA AND THE BALKAN NATIONS
WITH PASTOR BILL WILSON - FOUNDER OF METRO WORLD CHILD

THE CONFERENCE IS OPEN TO EVERYONE WHO DESIRES TO LEAVE A GREATER IMPACT ON THE WORLD!

Metro_En_HighRes_banner.jpeg

ABOUT THE CONFERENCE AND WHO SHOULD ATTEND

When it comes to a transformational impact through teaching and preaching, Pastor Bill Wilson - founder of Metro World Child, is one of the best and most influential international leaders of our time. With 50 years in full time ministry, as a Founder of the largest Sunday School in the world (over 250,000 children/weekly), he moves people into action, with practical messages, personal stories, and Biblical truths. He has been called a “Pastor to the Pastors” and a “Legend” who has not only survived some of the most horrific challenges in his lifetime, but is able to speak from a place of revelation and overcoming.

Our IMPACT conference on June 13 & 14 is open to all who desire to live a life of significance and purpose. We encourage every leader, pastor and those desiring to be in full time ministry to be a part of this two day transformational event. Our evening meetings are open to everyone, while our afternoon sessions on Thursday, June 14th will give an opportunity for participants to meet with Pastor Wilson, ask questions and learn how to lead their churches, youth and children’s programs in a more effective,
transparent and efficient way. 

We believe this conference will serve as a catalyst to unite believers across Bulgaria and our neighboring countries to partner together in reaching their nations for Christ, as well as serve as the launch of Metro World Child programs in Bulgaria in the summer of 2018!


WHAT TO EXPECT FROM THE CONFERENCE

YOU WERE BORN TO BE A LEADER, BUT YOUR EFFECTIVENESS LIES IN DIRECT PROPORTION TO:

Your passion
Your motivation
Your commitment
Your experiences
Your gifting
Your perseverance

“PURPOSE is always resisted. In order to enter into your purpose, you must allow the Lord to rise up in you and overcome that which resists the
 manifestation of that purpose. The harder the resistance you experience, the more important the mission… We are prepared for our purpose
by the things we have had to endure.” -
Pastor Bill Wilson, Excerpt from his book, Running with Turtles

 • Practical tools on how to fulfill your ministry goals and expand your vision
   
 • Jump-start your dreams and understand God’s heart for what He has called you to do
   
 • Tested leadership principles from Pastor Bill Wilson’s life during his 50 years of full time ministry and impact around the globe
   
 • What works and what doesn’t when doing outreaches and building church structures in diverse cultures
   
 • How to face and overcome adversities
   
 • Creating longevity in your ministry without a burnout

THERE ARE GIFTS INSIDE OF YOU THAT NEED TO BE AWAKEN! THERE ARE PEOPLE AROUND YOU THAT GOD IS ASKING YOU TO REACH!

WE LOOK FORWARD TO HAVING YOU JOIN US FOR THIS TRANSFORMATIONAL EVENT! 


PROGRAM

FIRST DAY OF THE CONFERENCE
June 13, 2018

7:00 pm - 7:30 pm
OPENING

7:30 pm - 9:00 pm
EVENING SESSION
With Guest Speaker Pastor Bill Wilson

SECOND DAY OF THE CONFERENCE
June 14, 2018

2:00 pm - 4:00 pm
AFTERNOON SESSION

Pastor Bill Wilson will address children’s workers and those interested in working with children/youth.
We would also like to invite leaders desiring to build more effective teams and create greater impact
in their communities. 

Break and refreshments from 2:45 pm - 3:15 pm


There will be time for Q&A at the end of the second session. 

7:00 pm - 8:45 pm
EVENING SESSION
With a Guest Speaker Pastor Bill Wilson

8:45 pm - 9:00 pm
CLOSING

LOCATION FOR THE IMPACT CONFERENCE AND ALL AFTERNOON SESSIONS:
Arh. Georgi Nenov Street # 27
Sofia 1000
Bulgaria

The conference is FREE of charge.

In order to better serve all of the participants, we would like to request your registration. Thank you so much!

We look forward to seeing you!


Конференция ВЛИЯНИЕ е организирана и спонсорирана от Метро Уърлд Чайлд, САЩ, Чейнджинг а Дженърейшън, САЩ, Глобален Импакт Нетуърк, САЩ,
с любезното съдействие на Християнски център София, Християнска църква „Сион” Велико Търново, Християнски център „Живот на победа” Русе

This conference is organized and sponsored by Metro World Child - USA, Changing a Generation - USA and Global Impact Network - USA, in partnership with
Christian Center - Sofia, Bulgaria; Zion Christian Church - Veliko Turnovo, Bulgaria; Life of Victory Christian Center - Ruse, Bulgaria