ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛИЯНИЕ
REGISTRATION FORM - IMPACT CONFERENCE

Телефонен номер // Phone Number
Телефонен номер // Phone Number

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА! ОЧАКВАМЕ ВИ!
THANK YOU FOR REGISTERING! WE ARE EXPECTING YOU!


Благодарим Ви за направената регистрация! Желаем да знаете, че нашата организация е GDPR съвместима, което означава, че предоставените от Вас лични данни са строго конфиденциални и ще бъдат обработвани в стриктно изпълнение на Общата регулация за защита на данните. Уверяваме Ви, че личните  Ви данни няма по никакъв начин да бъдат злоупотребявани, разпространявани или предоставяни на трети лица. Вашата сигурност е важна за нас! 

Очакваме Ви с радост на конференция ВЛИЯНИЕ!

-----------

Please visit our privacy policy page for GDPR information and compliances implemented by our organization. Thank you! Your registration and information is confidential and secured in accordance to the GDPR policies. We look forward to seeing you at the IMPACT conference!